Lễ trao giải: Sáng kiến vì cộng đồng và Giải thưởng báo chí tài nguyên môi trường

0

Một năm chứng kiến bao thăng trầm do dịch Covid gây ra, càng khó khăn càng hun đúc thêm những phát minh, ý tưởng, những điển hình tiên tiến.  Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng  với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hoá đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Thờ gian gần đây, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi của môi trường, những thiên tai, ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở các đô thị,….. Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Share.

Leave A Reply